Aktiviteter just nu
Vid behov av skjuts till våra gudstjänster ring pastorsexpeditionen
 


söndag 14 oktober

11.00 Högmässa,

Väddö kyrka

Lars-Åke Johansson, präst

Åke Pettersson, musiker

Kom och sjung-kören under ledning av Annika Ryderborn

Internationella gruppen.

18.00 Aftonmässa,
Grisslehamns kapell

Lars-Åke Johansson, präst
Åke Pettersson, musiker

lördag 20 oktober

08.00 Retreatdag, Arholma

Ledare Lars-Åke Johansson.

Kostnad 100 kr samt passbåt.

Anmälan till lars-ake.johansson@svenskakyrkan.se eller 0176-524 11


söndag 21 oktober

11.00 Söndagsmässa, Väddö kyrka

Roger Jarnehall, präst
Åke Pettersson, musiker

Lördag 27 oktober

16.00 Konsert,
Väddö kyrka

med Roslagens saxofonensemble

söndag 28 oktober

11.00 Söndagsmässa, Björkö-Arholma kyrka

Roger Jarnehall, präst
Åke Pettersson, musiker

18.00 Aftonmässa, Grisslehamns kapell

Roger Jarnehall, präst
Eva Zethelius, musiker