Aktiviteter just nu
Vid behov av skjuts till våra gudstjänster ring pastorsexpeditionen
 Söndag 22 april

11.00 Söndagsmässa,

Väddö kyrka

Lars-Åke Johansson, präst

Melker Stendahl, musiker

15.00 Söndagsmässa,

Singö kyrka

Lars-Åke Johansson, präst

Melker Stendahl, musiker

torsdag 26 april

14.30 Andakt,

Elmstagården 

Roger Jarnehall, präst

Åke Pettersson, musiker

Söndag 29 april

11.00 Söndagsmässa,

Björkö-Arholma kyrka

Roger Jarnehall, präst

Eva Zethelius, musiker