Barn och Ungdom

Camilla Karlsson

Församlingspedagog

Tel. 0176-524 15

e-post: camilla.karlsson@svenskakyrkan.se

Mai-Li Jansson

Barnledare

 

Anette Ek

Barnledare