Jesus sa: "Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig."

Matt 25:35

”Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar...”

Matt. 28INTERNATIONELLA GRUPPEN


Jesus kallar varje kristen att i ord och handling visa på evangelium.


Våra församlingar har ansvar att verka för förändring som leder till en hållbar och rättvis värld, vare sig den är nära eller långt borta. Vi tar ansvar för vår nästa, både i Väddö, Sverige och i världen. Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan.


Vår församlings Internationella grupps uppgift är

-att upprätthålla och öka det internationella engagemanget

-att informera om det internationella arbetet

-att bedriva och samordna församlingens insamlingsverksamhet


Vill du vara med och göra skillnad?