MEDITATION

– ett redskap för medveten närvaro

Den teknik vi använder vid meditation i församlingens regi på Väddö bygger på Za-zen och kommer från Japan. Mindfullness som idag blir mer och mer populär bygger på denna teknik

Meditation har för många blivit en väg till djupare närvaro och också kunnat bidra till en bättre balans mellan yttre aktivitet och inre vila.

När vi i meditationen släpper alla tankar, bilder, krav, och annat som snurrar i huvudet så förs kroppen sakta ner i ett allt djupare inre lugn och man får distans till allt det som stressar och pockar på uppmärksamhet. Vi är många som behöver hjälp och stöd med detta. Den som mediterar regelbundet får ofta lättare att både se och avgöra, vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt. Meditationen berör såväl kropp och själ som ande och därmed är hela människan involverad.

Denna typ av meditation går att knyta an till oavsett var man befinner sig i livet och i sin utveckling som människa. Vare sig man är kristen eller har någon annan tro, eller kanske inte alls någon tro, så kan man mycket väl delta i denna form av meditation med behållning.

Lars-Åke Johansson är legitimerad meditationsledare och har arbetat med detta i 15 år. Han svarar på eventuella funderingar på tel. 0176-52411 eller mail lars-ake.johansson@svenskakyrkan.se


Välkommen!