Har du synpunkter på denna sida. Maila gärna webmaster.

Välkommen till den nya församlingen i Roslagens östra kontrakt
söndag 12 augusti
11.00 Söndagsmässa, Björkö-Arholma kyrka
Lars-Åke Johansson, präst

Eva Zethelius, musiker

15.00 Friluftsgudstjänst,

Matsgården, Singö

Lars-Åke Johansson, präst

Eva Zethelius, musiker

söndag 19 augusti

11.00 Söndagsmässa,
Väddö kyrka

Birgitta Sundin Joachimsson, präst
Åke Pettersson, musiker

söndag 26 augusti

11.00 Församlingssöndag, Singö kyrka

Kör för alla under ledning av Åke Pettersson. Lars-Åke Johansson, präst. Åke Pettersson, musiker
I samarbete med