"Vill du hjälpa till?

 

Delaktighet och engagemang är en förutsättning för att vi i Väddö och Björkö-Arholma ska kunna fortsätta ha en levande församling.


Att arbeta som volontär innebär att få en inblick i församlingens arbete och att man under en längre eller kortare tid gör en insats. Din insats styrs av hur mycket Du är beredd att engagera dig. Arbetet sker på ideell basis, det vill säga utan ekonomisk ersättning.

Uppdraget kan handla om att göra kyrkkaffe, hjälpa till i barngrupper, medverka i gudstjänster, riva biljetter vid konserter, baka, enklare snickeriarbeten, arbeta med ett öppet hus och många fler olika uppdrag beroende på vad du känner är meningsfullt.


Du som är volontär har alltid en kontaktperson som vägleder och uppmuntrar dig i din uppgift.


Vill du prata med oss om volontärarbete?


Kontakta Hanna Olsson


E-post: hanna.g.olsson@svenskakyrkan.se 

telefon: 0176-524 16.”